• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Tandemet dhe sekcionet

Tandemi i mësimdhënësve Klasat Numri i nxënësve Sekcioni i programit
M-r. Emilija Angelova
Ornela Xhaferi
Ljupka Gajdovska
IV-1
IV-5
21
29
Nikola Nikoloski
Arijana Kadrijeviq
II-7
II-5
22
5
Irena Stevanoska
Nehat Rexhipi
II-10
I-5
15
9
Klaudija Guxhevska
Visar Sopaj
I-1
I-6
8
6
Olivera Velickovska
Bujamin Memedi
III-1
III-4
25
23
Natasha Mladenovska
Faruk Jashari
III-5
III-2
21
23

Orari i aktiviteteve jashtëmësimore

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte
12:10-12:50

Viti IV
Unë dhe të tjerët

Ornela Xhaferi
Ljupka Gajdoska
*Emilija Angelova

12:10-12:50

Viti I
Unë dhe të tjerët

Klaudija Guxhevska
Visar Sopaj

12:10-12:50

Viti II
Unë dhe të tjerët

Nikola Nikoloski
Arijana Kardijeviq

12:10-12:50

Viti III
Unë dhe të tjerët

Olivera Veliçkovska
Bujamin Memedi

12:10-12:50

Viti I, II
Unë dhe të tjerët

Irena Stevanoska
Nehat Rexhepi

      12:10-12:50

Viti III
Unë dhe të tjerët

Natasha Mladenovska
Faruk Jashari