• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Plani për zbatimin e KAI

Mësimdhënës të inkuadruar në projekt

  2016/2017 2017/2018
  Niveli bazik i trajnimit Niveli i avancuar i trajnimit
  Të planifikuara Të realizuar Gjendja Numri i total i mësimdhënësve Numri total i tandemëve Të planifikuara Të realizuar Gjendja Numri i total i mësimdhënësve Numri total i tandemëve
Numri i mësimdhënësve të inkuadruar në trajnime 14 14 0  14 6

(-1)

14 14 -1 13 6

(-1)

  2017/2018 2018/2019
  Niveli bazik i trajnimit Niveli i avancuar i trajnimit
  Të planifikuara Të realizuar Gjendja Numri i total i mësimdhënësve Numri total i tandemëve Të planifikuara Të realizuar Gjendja Numri i total i mësimdhënësve Numri total i tandemëve
Numri i mësimdhënësve të inkuadruar në trajnime 14 14 0  14 7 12        

Klasa të inkuadruara në projekt

2017/2018 2018/2019
  Të planifikuara Të realizuar Gjendja Numri total i klasave Të planifikuara Të realizuar Gjendja Numri total i klasave
Numri i klasave të inkuadruara në projekt 12       10      

Nxënës të inkuadruar në projekt

2017/2018 2018/2019
  Të planifikuara Të realizuar Gjendja Numri total i nxënësve Të planifikuara Të realizuar Gjendja Numri total i nxënësve
Numri i nxënësve të inkuadruar në projekt 186  190  +4  190 168