• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Risitë

Riciklojmë

Në 14 shkurt, 2018 ekipi përbërë nga drejtoresha e shkollës Emilija Angelova dhe prof. Ornela Xhaferi dhe Ljupka Gajdoska realizuan aktivitetin interkulturor në temën “Riciklimi”. Gjatë aktivitetit, nxënësit e shprehnin kreativitetin e tyre me anë të punimeve nga materialet e ricikluara.