• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Оrigami

Më 11 prill 2018, profesorët Natasha Mladenovska dhe Farouk Jashari realizuan aktivitetin jashtëmësimor në temën "Origami". Qëllimet e aktivitetit ishin: komunikimi verbal efektiv, inkurajimi i dëgjimit emocional, mendimi kreativ,...

Dizajnojmë së bashku

Më 8 mars 2018 tandemi Olivera Veliçkovska dhe Bujamin Memedi realizuan aktivitetin e integruar jashtëmësimor me studentët. Qëllimet e aktivitetit ishin: promovimi i komunikimit verbal efektiv, dëgjimi efektiv, të menduarit kreativ,...

Riciklimi kreativ

7 Mars 2018- Aktivitetet e integruara jashtëmësimore të cilat zbatohen sipas modelit Nansen për arsimim interkulturor, përveç integrimit dhe socializimit të nxënësve, gjithashtu mbështesin potencialin e tyre krijues dhe sigurojnë...

Dizajnojmë

Më 1 mars 2018 mësueset Natasha Mladenovska dhe Faruk Jashari realizuan aktivitetin e integruar jashtëmësimor me studentët. Përmes aktiviteteve kreative, nxënësit mësuan më shumë rreth procesit të dizajnimit dhe diskutuan për rëndësinë...

Mësojmë të dizajnojmë

Më 26 shkurt 2018 tandemi Nehat Rexhepi dhe Irena Stevanoska realizuan aktivitetin e integruar jashtëmësimor me studentët. Qëllimet e aktivitetit ishin: promovimi i komunikimit verbal efektiv, dëgjimi efektiv, të menduarit kreativ,...

Riciklojmë

Në 14 shkurt, 2018 ekipi përbërë nga drejtoresha e shkollës Emilija Angelova dhe prof. Ornela Xhaferi dhe Ljupka Gajdoska realizuan aktivitetin interkulturor në temën “Riciklimi”. Gjatë aktivitetit, nxënësit e shprehnin kreativitetin e...

Mësojmë për të drejtat e njeriut

Në 7 shkurt, 2018 ekipi përbërë nga drejtoresha e shkollës Emilija Angelova dhe profesorët Ornela Xhaferi dhe Ljupka Gajdoska realizuan aktivitetin interkulturor në temën “Të drejtat e njeriut”. Qëllimet e aktivitetit ishin:...

Riciklojmë dhe dizajnojmë

Në 13 shkurt, 2018 profesorët Klaudija Guxhevska dhe Visar Sopaj realizuan aktivitetin interkulturor në temën “Riciklimi”. Qëllimet e aktivitetit ishin: thellimi i njohurive të nxënësve për mbrojtjen e mjedisit; edukimi i nxënësve për...