• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Тандеми и секции

Тандем на наставници Одделнија Број на ученици Програмска секција
м-р Емилија Ангелова
Орнела Џафери
Љупка Гајдоска
IV-1
IV-5
21
29
Никола Николоски
Аријана Кадриевиќ
II-7
II-5
22
5
Ирена Стеваноска
Нехат Реџепи
II-10
I-5
15
9
Клаудија Гуџевска
Висар Сопај
I-1
I-6
8
6
Оливера Величковска
Бујамин Мемеди
III-1
III-4
25
23
Наташа Младеновска
Фарук Јашари
III-5
III-2
21
23

Распоред на воннаставни активности

Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
12:10-12:50

4 год.
Јас и другите

Орнела Џафери
Љупка Гајдоска
*Емилија Ангелова

12:10-12:50

1 год.
Јас и другите

Клаудија Гуџевска
Висар Сопај

  12:10-12:50

2 год.
Јас и другите

Никола Николоски
Аријана Кадриевиќ

12:10-12:50

3 год.
Јас и другите

Оливера Величковска
Бујамин Мемеди

12:10-12:50

1 год.+2 год.
Јас и другите

Ирена Стеваноска
Нехат Реџепи

      12:10-12:50

3 год.
Јас и другите

Наташа Младеновска
Фарук Јашари