• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Новости и активности

Дизајнираме заедно

На 8. март 2018 година тандемот Оливера Величковска и Бујамин Мемеди ја реализираше интегрирана воннаставна активност со учениците. Цели на активноста беа да се промовира: ефективна и соодветна вербална комуникација, ефективно слушање, креативно мислење, кооперативно учење, подготвеност за тимска работа. Преку креативни активности, учениците научија повеќе за процесот на дизајнирање и разговараа за значењето на логоата.