• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Новости и активности

Комуникациски вештини и тимска работа

На 8 и 11 декември 2017 година тимот составен од директорката на училиштето Емилија Ангелова и професорите Орнела Џафери и Љупка Гајдовска ги реализираа редовните интеркултурни активности со учениците. Целта на активностите беше вежбање комуникација и тимска работа преку игри и активности. Учениците имаа можност да практикуваат и невербална комуникација со своите врсници преку планираните активности.