• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Оригами

На 11. април 2018 година професорите Наташа Младеновска и Фарук Јашари ја реализираа воннаставната активност на тема „Оригами“. Цели на активноста беа: ефективна и соодветна вербална комуникација, поттикнување на афективно слушање,...

Дизајнираме заедно

На 8. март 2018 година тандемот Оливера Величковска и Бујамин Мемеди ја реализираше интегрирана воннаставна активност со учениците. Цели на активноста беа да се промовира: ефективна и соодветна вербална комуникација, ефективно слушање,...

Креативно рециклирање

7 март 2018 година- Интегрираните воннаставни активности кои се спроведуваат според Нансен моделот за интеркултурно образование, покрај успешна интеграција и социјализација меѓу учениците, го поддржуваат и нивниот креативен потенцијал...

Дизајнираме

На 1 март 2018 година тандемот Наташа Младеновска и Фарук Јашари ја реализираше интегрирана воннаставна активност со учениците. Преку креативни активности, учениците научија повеќе за процесот на дизајнирање и разговараа за значењето...

Учиме да дизајнираме

На 26 февруари 2018 година тандемот Нехат Реџепи и Ирена Стеваноска ја реализираше интегрирана воннаставна активност со учениците. Целите на активноста беа да се промовира: ефективна и соодветна вербална комуникација, ефективно...

Рециклираме

На 14-ти февруари, 2018 година тимот составен од директорката на училиштето Емилија Ангелова и проф. Орнела Џафери и Љупка Гајдовска ја реализираа интеркултурната активност на тема „Рециклирање“. Во текот на активноста учениците ја...

Учиме за човековите права

На 7-ми февруари, 2018 година тимот составен од директорката на училиштето Емилија Ангелова и професорите Орнела Џафери и Љупка Гајдовска ја реализираа интеркултурната активност на тема„Човекови права“. Цели на активноста беа:...

Рециклираме и дизајнираме

На 13-ти февруари, 2018 година професорите Kлаудија Гуџевска и Висар Сопај ја реализираа интеркултурната активност на тема „Рециклирање“. Цели на активноста беа: проширување на знаењата кај учениците за заштита на животната средина;...